KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Nyheter

Nyheter – Vart är vi på väg? Nyheter – Vart är vi på väg? Här samlar vi den senaste och mest aktuella informationen om projektet.Allt material kan fritt användas och delas. Nyheter December 2023 nyheteri Ge dig ut på en resa med oss och följ SkolSkick i sociala medier. Idébank Fyll i formuläret och dela… Fortsätt läsa Nyheter

Back2School

Back2School – en metod för att motarbeta skolfrånvaro Bakgrund Skolfrånvaro är ett komplicerat fenomen med många olika bakomliggande orsaker. I Finland finns knappt några metoder för motarbetande av skolfrånvaro i bruk, trots att problemen med skolfrånvaro är vida kända.   Back2School är en interventionsmetod för minskning av skolfrånvaro som utarbetats vid Århus universitet i Danmark… Fortsätt läsa Back2School

SkolSkick-närvaromodellen

SkolSkick-närvaromodellen SkolSkick-närvaromodellen är ett material som utformats för skolans personal, övriga aktörer samt för vårdnadshavare. Materialet kompletterar den frånvaromodell som används i skolan.   SkolSkick-närvaromodellen har utarbetats utgående från fakta och består av tre avsnitt: förebyggande arbete, tidigt ingripande och intensifierat stöd. Klicka på stugan för att gå till de olika avsnittens material.   Det… Fortsätt läsa SkolSkick-närvaromodellen

Faktabaserat beslutsfattande

Faktabaserat beslutsfattande Beslut som rör elevernas skolgång tas vareviga dag. En del av besluten rör en enskild elev eller en viss klass, medan andra beslut tas på skol- eller kommunnivå. Vi vill att alla dessa beslut i fortsättningen ska bygga på information som samlas in om vardagen i skolorna. Beslutsfattande som utgår ifrån fakta är… Fortsätt läsa Faktabaserat beslutsfattande

Vad?

Vad gör vi? Den bärande tanken i projektet SkolSkick är att vi behöver vetenskaplig information för att kunna vidta rätt åtgärder och därigenom främja elevernas välmående och inlärning. Sådan information ger olika aktörer möjlighet att bedöma i vilken mån de tjänster, det stöd och de olika åtgärder vi erbjuder faktiskt påverkar elevernas vardag. Vi vill… Fortsätt läsa Vad?

Framsida

100 ÅR mer undervisning Målet med projektet SkolSkick är att allt fler elever ska engagera sig mer i sitt skolarbete, och att skapa mer givande vardags- och inlärningsmiljöer för alla. Varje elev är betydelsefull! SkolSkick-närvaromodellen FÖREBYGGANDE ARBETE TIDIGT INGRIPANDE INTENSIFIERADE STÖDTJÄNSTER SkolSkick-närvaromodellen är ett material som utformats för skolans personal, övriga aktörer samt för vårdnadshavare.… Fortsätt läsa Framsida