KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Om oss

Bakom projekthelheten arbetar ett mångprofessionellt toppenteam.

Noora Sivonen-2

Noora Sivonen
Projektledare

040 686 7105

MIN ROLL I PROJEKTET:
Min huvuduppgift i projektet är att förankra SkolSkick-frånvaromodellen och det material som tagits fram för att stödja dess användning i skolornas verksamhetskultur. Frånvaromodellen används i alla kommuner i Västra Nyland och dess syfte är att stödja elevens lärande, tillväxt och välbefinnande. Jag samordnar och stöder kommunernas arbete med att implementera modellen.

katja

Katja Brückner
Projektkoordinator

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag ägnar mig åt klientarbete med eleverna och deras familjer och nätverk, i de fall där en elev har omfattande skolfrånvaro. Jag utför pilotprojekt med arbetsmodellen KomIkapp, vars tillvägagångssätt bygger på forskningsbaserad information. I mitt arbete använder jag även metoden Back2School.

Tidigare medlemmar i projektgruppen

Niina-Kaisa

Niina-Kaisa Perälä
Projektchef

kristiina

Kristiina Peltonen
Projektkoordinator,
sakkunnig inom specialutbildning

inkeri

Inkeri Kylänpää
Projektkoordinator

juha-pekka

Juha-Pekka Syrjälä
Systemsakkunnig

maria

Mariia Kivelä
Projektkoordinator

Antti Pykälä-Aho-2

Antti Pykälä-Aho
Projektledare

anni

Anni Holmström
Projektförskare