KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Om oss

Bakom projekthelheten arbetar ett mångprofessionellt toppenteam.

Niina-Kaisa

Niina-Kaisa Perälä
Projektchef

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag är projektchef för projekthelheten och ansvarar för att de olika projekten framskrider i enlighet med målsättningarna. Jag fungerar som en länk mellan våra allra viktigaste samarbetspartner, dvs. kommunerna och projektteamet. Jag knyter ihop trådarna så att resultaten av utvecklingsarbetet i slutändan gynnar alla barn i förskole- och grundskoleålder som bor i projektområdet.

Antti Pykälä-Aho-2

Antti Pykälä-Aho
Projektledare

040 686 7054

MIN ROLL I PROJEKTET:

I min arbetsbeskrivning ingår att utveckla utbildningsvägar för barn som behöver krävande sektorsövergripande stöd. Jag samordnar en projektgrupp vars syfte är att förenhetliga och tydliggöra olika aktörers ansvarsområden i övergångsskeden. Genom att sammanföra experter inom projektområdet och skapa strukturer för samarbete stöds särskilt utsatta barns deltagande i skolarbetet.

Noora Sivonen-2

Noora Sivonen
Projektledare

040 686 7105

MIN ROLL I PROJEKTET:

Min huvuduppgift i projektet är att förankra SkolSkick-frånvaromodellen och det material som tagits fram för att stödja dess användning i skolornas verksamhetskultur. Jag reser runt i projektområdet och deltar i lärarutbildningsdagar, lärarmöten och föräldrakvällar för att presentera modellen och hjälpa till med att införa den. Frånvaromodellen kommer att införas i alla kommuner i Västra Nyland och dess syfte är att stödja elevens lärande, tillväxt och välbefinnande.

katja

Katja Brückner
Projektkoordinator

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag ägnar mig åt klientarbete med eleverna och deras familjer och nätverk, i de fall där en elev har omfattande skolfrånvaro. Jag utför pilotprojekt med arbetsmodellen KomIkapp, vars tillvägagångssätt bygger på forskningsbaserad information. I mitt arbete använder jag även metoden Back2School.

kristiina

Kristiina Peltonen
Projektkoordinator,
sakkunnig inom specialutbildning

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag är sakkunnig inom specialundervisning och trestegsmodellen för stöd, och ställer min kunskap till teamets förfogande. Jag hjälper lärarna att börja använda portföljer för inlärningsstöd, dvs. OTuS. Jag utvecklar fortlöpande strukturerna och arbetssätten i det nätverk som arbetar kring eleverna, så att de ger eleverna bästa möjliga stöd.

Tidigare medlemmar i projektgruppen

inkeri

Inkeri Kylänpää
Projektkoordinator

juha-pekka

Juha-Pekka Syrjälä
Systemsakkunnig

maria

Mariia Kivelä
Projektkoordinator

anni

Anni Holmström
Projektförskare