Me

Bakom projekthelheten arbetar ett mångprofessionellt toppenteam.

Niina-Kaisa

Niina-Kaisa Perälä
Projektchef

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag är projektchef för projekthelheten och ansvarar för att de olika projekten framskrider i enlighet med målsättningarna. Jag fungerar som en länk mellan våra allra viktigaste samarbetspartner, dvs. kommunerna och projektteamet. Jag knyter ihop trådarna så att resultaten av utvecklingsarbetet i slutändan gynnar alla barn i förskole- och grundskoleålder som bor i projektområdet.

inkeri

Inkeri Kylänpää
Projektkoordinator

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag ansvarar för pilotprojekt och utbildningar i anknytning till Back2School-metoden, som ett led i nationella pilotförsök för engagerande arbete i skolgemenskapen. Jag ansvarar, tillsammans med expertteamet, för modellen KomIkapp. En viktig del av mitt arbete är att utveckla närvaromodellen och göra den till en integrerad del av elevernas och skolornas vardag.

maria

Mariia Kivelä
Projektkoordinator

044 374 3363

MIN ROLL I PROJEKTET:
Mina arbetsuppgifter inom projektet är bland annat att göra närvaromodellen till en del av skolvardagens strukturer. Till mina uppgifter hör även att se till att inlärning och välmående följs upp på önskat sätt i våra projektkommuner samt att ta fram forskningsbaserad information som skolorna och kommunerna kan använda.

kristiina

Kristiina Peltonen
Projektkoordinator,
sakkunnig inom specialutbildning

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag är sakkunnig inom specialundervisning och trestegsmodellen för stöd, och ställer min kunskap till teamets förfogande. Jag hjälper lärarna att börja använda portföljer för inlärningsstöd, dvs. OTuS. Jag utvecklar fortlöpande strukturerna och arbetssätten i det nätverk som arbetar kring eleverna, så att de ger eleverna bästa möjliga stöd.

katja

Katja Brückner
Projektarbetare

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag ägnar mig åt klientarbete med eleverna och deras familjer och nätverk, i de fall där en elev har omfattande skolfrånvaro. Jag utför pilotprojekt med arbetsmodellen KomIkapp, vars tillvägagångssätt bygger på forskningsbaserad information. I mitt arbete använder jag även metoden Back2School.

juha-pekka

Juha-Pekka Syrjälä
Systemsakkunnig

MIN ROLL I PROJEKTET:
Jag är med och möjliggör faktabaserat beslutsfattande genom att bygga gränssnitt och samla in data från olika system från vilka jag sammanställer en visuell översikt över elevernas frånvaro och inlärning. Dessutom ansvarar jag för alla IT-frågor och -problem som rör projektet.

anni

Anni Holmström
Projektitutkija

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Työskentelen hankkeessa projektitutkijana, eli vastaan oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin seurannasta yhdessä Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kanssa. Tehtävänäni on pitää huoli siitä, että oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta toteutuu hankekunnissamme toivotulla tavalla sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa koulujen ja kuntien käyttöön.