KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

SkolSkick-
Frånvaromodellen

SkolSkick-frånvaromodellen bygger på finska och internationella forskningsrön och den samlade expertisen hos de yrkesverksamma i projektområdet. I och med den uppdaterade lagen om grundläggande utbildning (GrUL 26§) som trädde i kraft 01.08.2023 ska utbildningsanordnaren förebygga frånvaro hos elever samt systematiskt ingripa i frånvaron. Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde våren 2023 handboken Yhteisellä koulutiellä (Vår gemensamma skolväg, publikationen är på finska) som innehåller nationella riktlinjer för arbetet med att förebygga, systematiskt följa upp och ingripa vid frånvaro. SkolSkick-frånvaromodellen är fritt tillgänglig för alla utbildningsanordnare och bygger på ovan nämnda skyldigheter och rekommendationer.

Vi rekommenderar att SkolSkick-frånvaromodellen används parallellt med annat stödmaterial som tagits fram inom projektet och som finns på denna webbplats. Nederst på sidan finns en beställningskatalog som du kan använda för att beställa tryckt material.

FRÅNVAROMODELLEN

Dokumentet är fritt tillgängligt för användning exempelvis under utvecklingsdagar eller föräldramöten. Pdf, diapresentation.

Affischen åskådliggör hela modellen för ingripande vid frånvaro, och passar bra exempelvis i lärarrummet. Affisch, material för tryckning 500×700 mm.

Foldern sammanfattar huvudpunkterna i frånvaromodellen och fungerar som en påminnelse exempelvis för läraren, kuratorn eller skolcoachen. Material för tryckning. 110 x 145 mm.

STÖDMATERIAL

Syftet med miniguiden är att underlätta lärarens arbete när en elevs frånvaro väcker oro. Miniguiden innehåller konkreta verktyg som läraren kan använda till exempel när det gäller att kontakta barnets vårdnadshavare i ärenden som rör frånvaro.

Syftet med miniguiden är att göra vårdnadshavarna mer medvetna om fenomenet skolfrånvaro. Miniguiden hjälper vårdnadshavarna att känna igen de initiala tecknen på skolfrånvaro, informerar om vad som bör göras när sådana tecken uppträder, samt visar vägen till samarbete med skolan och andra instanser. Guiden kan delas ut exempelvis vid föräldramöten eller andra evenemang i skolan.

Hur känner du dig när du går till skolan?
Information till unga om skolfrånvaro

Syftet med handboken är att öka medvetenheten bland unga om skolfrånvaro. Handboken innehåller information om skolfrånvaro och hjälper unga att identifiera faktorer som påverkar stämningen i skolan och uppmuntrar dem att söka stöd. Handboken kan användas som hjälpmedel för att diskutera skolfrånvaro med unga.

Syftet med miniguiden är att underlätta lärarens arbete när en elevs frånvaro väcker oro. Miniguiden innehåller konkreta verktyg som läraren kan använda till exempel när det gäller att kontakta barnets vårdnadshavare i ärenden som rör frånvaro.

Syftet med guiden är att erbjuda verktyg för att analysera skolfrånvaro hos barn och unga i alla åldrar och reda ut de bakomliggande orsakerna. Guiden för kartläggning är i princip avsedd för dem som arbetar inom elevvårdstjänsterna, eller eventuella andra instanser som arbetar med familjen i fråga (t.ex. socialtjänsten).

Syftet med miniguiden är att göra vårdnadshavarna mer medvetna om fenomenet skolfrånvaro. Miniguiden hjälper vårdnadshavarna att känna igen de initiala tecknen på skolfrånvaro, informerar om vad som bör göras när sådana tecken uppträder, samt visar vägen till samarbete med skolan och andra instanser. Guiden kan delas ut exempelvis vid föräldramöten eller andra evenemang i skolan.

BESTÄLLNINGSKATALOG

Beställningskatalogen presenterar i korthet de material som tagits fram inom projektet SkolSkick, och innehåller även information om hur du gör för att beställa tryckta produkter. Genom att spara pdf-formuläret kan du välja hur många exemplar du vill beställa av respektive produkt. I slutet av dokumentet finns en sida för leverans- och fakturaadress. Du beställer enkelt genom att skicka den ifyllda pdf-filen direkt till Printworks.

Katalogen innehåller information om hur du går till väga för att beställa material som tagits fram inom projektet SkolSkick.