KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Faktabaserat beslutsfattande

Beslut som rör elevernas skolgång tas vareviga dag. En del av besluten rör en enskild elev eller en viss klass, medan andra beslut tas på skol- eller kommunnivå. Vi vill att alla dessa beslut i fortsättningen ska bygga på information som samlas in om vardagen i skolorna. Beslutsfattande som utgår ifrån fakta är till fördel för eleverna och deras familjer, liksom också för skolan och kommunen.

 

Vi kommer att ge skolorna möjlighet att använda verktyg för uppföljning av elevernas välmående och inlärning läsårsvis. Uppföljningen möjliggör faktabaserat beslutsfattande i kommunernas undervisnings- och utbildningsväsende.

FUNA-utvärderingar ger information om
elevernas inlärning och välmående

Elevernas inlärning och välmående kommer att följas upp med hjälp av nationellt standardiserade FUNA-utvärderingar. FUNA är avsett att utvärdera elevernas färdigheter i matematik och modersmål och identifiera stödbehov. Elevernas välmående har lagts till som ett nytt delområde i utvärderingarna. Utvärderingarna hjälper läraren att stödja sina elever vid utmaningar som rör inlärning och välmående. FUNA-utvärderingarna är avsedda för elever i årskurserna 3–9.

Mer detaljerad information om FUNA-utvärderingar finns på https://oppimisanalytiikka.fi/funa

SkolSkick-projektet ger alla projektkommuner möjlighet att genomföra FUNA-utvärderingar för elever  i tredje till nionde klass under läsåret 2021–2022. Målet är att göra FUNA-utvärderingarna till en fungerande och regelbunden del av skolornas vardag.

Informationen från FUNA-utvärderingar kan användas i skolor för att stödja lärarnas arbete och som en del av det förebyggande arbetet med gemensam elevvård. Regelbundet samlad information gör det också möjligt att följa förändringar i elevernas inlärning och välmående. Inom kommunens undervisnings- och utbildningsväsende kan information användas som en del av faktabaserat beslutsfattande.

När det gäller utvärdering av inlärningen har vi ett nära samarbete med FUNA-arbetsgruppen, det inlärningstekniska centret vid Åbo universitet samt Konsti-projektet.

Har du frågor om FUNA-utvärderingar? Arbetsgruppen svarar gärna på frågor i sin Facebook-grupp som du hittar under namnet FUNA-assessment.

Uppföljning av inlärning och välfärd
inom projektet SkolSkick