KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13
KK_isompipoika

100 VUOTTA
enemmän
opetusta

KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä.

Jokainen oppilas on tärkeä!

KK_pienempipoika

KouluKunnossa-läsnäolomalli on opettajien ja muiden koulussa työskentelevien ammattilaisten
käyttöön suunniteltu materiaali, joka auttaa ennaltaehkäisemään poissaoloja
sekä toimimaan tilanteissa, joissa oppilaalla on poissaoloja.

KouluKunnossa yhdessä!

KouluKunnossa yhdessä! Osallistava hyvinvoinnin vuosikello esi- ja perusopetukseen
on peruskouluun kehitetty materiaali, jonka avulla saadaan hyvinvointityö osaksi koulujen arkea. 

Materiaali on ladattavissa sähköisesti linkin takaa. 

Back2School

Back2School –menetelmä on Tanskassa, Århusin yliopistossa kehitetty
koulupoissaoloja vähentävä interventio, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä
kertaa Suomessa. Back2School –menetelmän käytöstä on saatu
Tanskassa lupaavia tuloksia.

Missä mennään?

KouluKunnossa -hankkeen sivut on tarkoitettu kaikille oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen
edistämisestä kiinnostuneille. Kokoamme näille sivuille ajantasaista tietoa hankkeen
etenemisestä ja aikaansaannoksista.

Uutiset

Seuraa täältä mitä hankkeessa
tapahtuu juuri nyt!

Idealaari

Paina nappia ja kerro meille ajatuksesi
ja ideasi aiheeseen liittyen!
Yhdessä pääsemme pidemmälle.

KouluKunnossa -hanke

KouluKunnossa-hankkeella on kolme toisiinsa nivoutuvaa tavoitetta.

1. Lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin.

2. Ottaa käyttöön sellaiset tiedon tuottamisen välineet, että saamme aina ajantasaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja osaamisesta.

3. Rakentaa työskentelytapaa, jossa teemme tietoon perustuvia päätöksiä oppilas-, luokka-, koulu-, kunta- ja aluetasolla.

Haluamme luoda selkeitä ja yhtenäisiä rakenteita oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi. Hyödynnämme alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistämme käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa.