KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13
KK_isompipoika

100 VUOTTA
enemmän
opetusta

KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä.

 

Jokainen oppilas on tärkeä!

KK_pienempipoika

KouluKunnossa-läsnäolomalli on opettajien ja muiden koulussa työskentelevien ammattilaisten
käyttöön suunniteltu materiaali, joka auttaa ennaltaehkäisemään poissaoloja
sekä toimimaan tilanteissa, joissa oppilaalla on poissaoloja.

Poissaolomalli

Koulukunnossa-poissaolomalli on koulun henkilökunnalle suunnattu
materiaali. Koulun henkilökunta on velvoitettu ennalta-ehkäisemään
ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti. Poissaolomalli tarjoaa tietoa
ja toimintaohjeita eriasteisiin poissaolotilanteisiin.

Hyvinvoinnin vuosikello

KouluKunnossa yhdessä! Osallistava hyvinvoinnin vuosikello esi- ja perusopetukseen
on kehitetty KouluKunnossa-hankkeessa (2021-2022) opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä hankekuntien rahoituksella.

Tilauskatalogi

KouluKunnossa- hankkeessa tuotetut materiaalit ovat saatavilla sähköisesti
nettisivuilta ja/tai tilattavana painotuotteena. Tilauskatalogista löydät
kaikki tuotteet ja tilaustiedot kootusti.

Missä mennään?

KouluKunnossa -hankkeen sivut on tarkoitettu kaikille oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen
edistämisestä kiinnostuneille. Kokoamme näille sivuille ajantasaista tietoa hankkeen
etenemisestä ja aikaansaannoksista.

Uutiset

Seuraa täältä mitä hankkeessa
tapahtuu juuri nyt!

Idealaari

Paina nappia ja kerro meille ajatuksesi
ja ideasi aiheeseen liittyen!
Yhdessä pääsemme pidemmälle.

KouluKunnossa -hanke

KouluKunnossa-hankkeella on kolme toisiinsa nivoutuvaa tavoitetta.

1. Lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin.

2. Ottaa käyttöön sellaiset tiedon tuottamisen välineet, että saamme aina ajantasaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja osaamisesta.

3. Rakentaa työskentelytapaa, jossa teemme tietoon perustuvia päätöksiä oppilas-, luokka-, koulu-, kunta- ja aluetasolla.

Haluamme luoda selkeitä ja yhtenäisiä rakenteita oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi. Hyödynnämme alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistämme käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa.