KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13
KK_isompipoika

100 ÅR
mer
undervisning

Målet med projektet SkolSkick är att allt fler elever ska engagera sig mer i sitt skolarbete, och att skapa mer givande vardags- och inlärningsmiljöer för alla.


Varje elev är betydelsefull!

KK_pienempipoika

SkolSkick-närvaromodellen är ett material som utformats för skolans personal, övriga aktörer samt för vårdnadshavare. Materialet kompletterar den frånvaromodell som används i skolan.

 

SkolSkick-närvaromodellen har utarbetats utgående från fakta och består av tre avsnitt: förebyggande arbete, tidigt ingripande och intensifierat stöd. Klicka på stugan för att gå till de olika avsnittens material.

Back2School

Back2School är en interventionsmetod för minskning av skolfrånvaro som utarbetats vid
Århus universitet i Danmark och som nu införs i Finland för första gången i form av ett pilotprojekt.
Back2School-metoden har gett lovande resultat i Danmark.

SkolSkick tillsammans!

SkolSkick tillsammans! Den delaktighetsbaserade årsklockan för välmående för
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har utarbetats inom projektet
SkolSkick (2021–2022) med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet och projektkommunerna.

Vart är vi på väg?

Webbplatsen för projektet SkolSkick är avsedd för alla som är intresserade av de insatser som görs för att främja elevernas välmående och inlärning. Här samlar vi aktuell information om hur projektet framskrider och de framsteg som gjorts.

Nyheter

Här kan du läsa om vad som händer i projektet just nu!

Idébank

Klicka på knappen och berätta för oss om dina tankar och idéer i ämnet. Tillsammans kommer vi längre.

Vart är vi på väg?

Webbplatsen för projektet SkolSkick är avsedd för alla som är intresserade av de insatser som görs för att främja elevernas välmående och inlärning. Här samlar vi aktuell information om hur projektet framskrider och de framsteg som gjorts.

Nyheter

Här kan du läsa om vad som
händer i projektet just nu!

Idébank

Klicka på knappen och berätta för oss om dina tankar
och idéer i ämnet. Tillsammans kommer vi längre.

Projektet SkolSkick

Vi har tre mål som tillsammans bildar en helhet.

1. Att öka elevernas välmående och förbättra deras inlärningsmöjligheter, så att allt fler elever hittar motivationen och engagerar sig i sin skolgång mer än tidigare.

2. Att införa sådana redskap för att ta fram information att vi alltid har tillgång till aktuella uppgifter om elevernas välmående och kunskaper.

3. Att skapa ett sådant arbetssätt att besluten på elev-, klass-, skol-, kommun- och regionnivå utgår från fakta.

Vi vill bygga upp tydliga och enhetliga modeller för att stödja elevernas koppling till skolan. Vi utnyttjar fungerande arbetsmetoder som redan används inom området och harmoniserar vedertagen praxis i arbetet med förebyggande verksamhet, tidigt ingripande och intensifierade stödtjänster.