KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Förebyggande arbete

Det finns berättelser om hur en jobbig morgon blivit två. Tisdagen följer med, liksom många andra dagar. De första anteckningarna om försening dyker upp i Wilma. Vi är intresserade av hur berättelsen fortsätter.

 

Vi vill skapa en berättelse där vi, så snart de första tecknen visar sig, kan sträcka ut en hand som eleven kan ta tag i. Vi vill ha en berättelse som slutar med att eleven finner studieglädjen och hittar sin egen väg, och där eleverna tillhör en välmående skolgemenskap.

 

I denna del av projektet funderar vi på fungerande sätt att stödja elevernas emotionella, kognitiva och funktionella koppling till skolan. Hur vi kan känna igen och förutse möjliga riskfaktorer som rör välmåendet och inlärningen, och hur vi gör för att tackla problem innan de egentligen ens uppstått.

 

Varje elev är betydelsefull!

Materiaalit ja työkalut

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista