KK_isompipoika

Vain kysymällä oikeat kysymykset ja kuulemalla vastaukset saamme tietoa, jonka  avulla  toimet oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi muuttuvat  vaikuttaviksi.

KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä.

 

Jokainen oppilas on tärkeä!

osa-alueet_ennaltaehk

Ennaltaehkäisy

On maanantai, ja vatsaa sattuu, kurkku tuntuu kipeeltä ja päätäkin särkee. Mielessä pyörii viikonloppuna somessa olleet inhottavat kommentit. Unohdin tehdä äikän läksyt. En haluais mennä tänään kouluun.

Varhainen puuttuminen

Varhainen puuttuminen

On maanantai, puhelin herättää, ja mä vedän peittoo korville. Ei pysty, ei mitenkään jaksa. Pelit veny aamuyöhön, vaikka oli tarkotus ruveta nukkuun ajoissa. No, ei kai se niin paha oo, jos jään vielä hetkeks sänkyyn. Meen sitte vähän myöhässä.

osa-alueet_varh_puuttuminen
osa-alueet_vahvatuki

Vahva tuki

On maanantai, mietin edessä olevaa viikkoo. Miks mun on pakko olla koulussa? Ei ne siellä musta välitä, tuijottaa vaan. Ei ne tajuu mistään mitään. Mä en ees tajuu niitä tehtäviä. Mä en haluu mennä kouluun enää ikinä!

Tietoon perustuva päätöksenteko

Tuntuu, et koulussa kukaan ei kuuntele meidän oppilaiden ajatuksii tai kysy, mitä meille oikeesti kuuluu. Mikähän siinä on niin vaikeeta, kun siellä me joka päivä ollaan?

osa-alueet_tiedollajohto

Missä mennään?

Uutiset

Seuraa täältä mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt!

Idealaari

Paina nappia ja kerro meille ajatuksesi ja ideasi aiheeseen liittyen! Yhdessä pääsemme pidemmälle.

Missä mennään?

KouluKunnossa -hankkeen sivut on tarkoitettu kaikille oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. Kokoamme näille sivuille ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja aikaansaannoksista.

Uutiset

Seuraa täältä mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt!

Idealaari

Paina nappia ja kerro meille ajatuksesi ja ideasi aiheeseen liittyen! Yhdessä pääsemme pidemmälle.

KouluKunnossa-hanke

Meillä on kolme toisiinsa nivoutuvaa tavoitetta.  

 

1. Lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin.

2. Ottaa käyttöön sellaiset tiedon tuottamisen välineet, että saamme aina ajantasaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja osaamisesta.

3. Rakentaa työskentelytapaa, jossa teemme tietoon perustuvia päätöksiä oppilas-, luokka-, koulu-, kunta- ja aluetasolla.

Haluamme luoda selkeitä ja yhtenäisiä rakenteita oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi. Hyödynnämme alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistämme käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa.