KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Hankekokonaisuus

KouluKunnossa-kehittämistyö koostuu useammasta hankkeesta, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin. Hyödynnämme alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistämme käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa. Vahvistamme oppilaiden kouluun kiinnittymistä tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja sekä toimintamalleja koulujen arjessa hyödynnettäväksi. Otamme käyttöön sellaiset tiedon tuottamisen välineet, että saamme aina ajantasaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja osaamisesta. Lisäksi tavoitteena on luoda rakenteita, jotka palvelevat johtamista ja kehittämistä esi- ja perusopetuksessa.

Hankkeet

KouluKunnossa I (2021-2022)

Tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

  

KouluKunnossa II (2021-2023)

Tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.


Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi I (2021-2023)

Sitouttava kouluyhteisötyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi II (2022-2023)

Sitouttava kouluyhteisötyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

#Koulu kaikille (2022-2023)

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inkluusiivisissa toimintaympäristöissä.

Opetushallitus.


Kehittämistoimintaan yhdistyy myös varhaiskasvatuksen hankekokonaisuus KasvuVauhdissa.