Hankekokonaisuus

KouluKunnossa-kehittämistyö koostuu useammasta hankkeesta, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kouluun kiinnittymistä tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja sekä toimintamalleja koulujen arjessa hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena on luoda rakenteita, jotka palvelevat johtamista ja kehittämistä esi- ja perusopetuksessa.      

Hankkeet

KouluKunnossa I (2021-2022)

Tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

  

KouluKunnossa II (2021-2022)

Tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.


Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi I (2021-2023)

Sitouttava kouluyhteisötyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.


Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi II (2022-2023)

Sitouttava kouluyhteisötyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

#Koulu kaikille (2022-2023)

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inkluusiivisissa toimintaympäristöissä.

Opetushallitus.


Kehittämistoimintaan yhdistyy myös varhaiskasvatuksen hankekokonaisuus KasvuVauhdissa.