KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Me

Hankkeen takana häärii monialainen huipputiimi ammattilaisia. 

Niina-Kaisa

Niina-Kaisa Perälä
Alueellinen kehittämispäällikkö

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja vastaan siitä, että hanke etenee tavoitteiden suuntaisesti. Toimin linkkinä kaikkein tärkeimpien yhteistyö-kumppaniemme eli kuntien ja hanketiimin välissä. Sidon langanpäitä yhteen, jotta kehittämistyön tulokset loppuviimeksi hyödyttäisivät jokaista hankealueella asuvaa esi- ja perusopetusikäistä lasta.

Antti Pykälä-Aho-2

Antti Pykälä-Aho
Projektipäällikkö

040 686 7054

MINUN ROOLINI HANKKEESSA: 

Työnkuvaani kuuluu vaativaa monialaista tukea tarvitsevien lasten koulupolkujen kehittäminen. Koordinoin projektiryhmää, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää eri toimijoiden vastuualueita siirtymävaiheiden aikana. Kokoamalla yhteen hankealueen asiantuntijat ja luomalla yhteistyön rakenteita tuetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallistumista koulutyöskentelyyn.

Noora Sivonen-2

Noora Sivonen
Projektipäällikkö

040 686 7105

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:

Ydintehtäväni hankkeessa on KouluKunnossa-poissaolomallin ja sen käytön tueksi tuotetun materiaalin jalkauttaminen koulujen toimintakulttuuriin. Kierrän hankealueella opettajien koulutuspäivissä, opettajakokouksissa sekä vanhempainilloissa esittelemässä toimintamallia ja auttamassa sen käyttöönotossa. Poissaolomalli tulee käyttöön kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa ja sen tavoite on oppilaan oppimisen, kasvun  ja hyvinvoinnin tukeminen.

katja

Katja Brückner
Hankekoordinattori

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Teen asiakastyötä oppilaiden, heidän perheiden ja verkostojen kanssa silloin kun oppilaalla on paljon poissaoloja koulusta. Pilotoin KiinniKouluun-työmallia, jonka toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon. Käytän työssäni myös Back2School-ohjelmaa.

kristiina

Kristiina Peltonen
Erityisopetuksen asiantuntija

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Tuon kolmiportaisen tuen asiantuntemusta tiimin käyttöön. Seuraavaksi lähden jalkauttamaan oppimisen tuen salkkuja, OTukSia, kouluihin. Kehitän jatkuvasti myös oppilaan ympärillä työskentelevän verkoston rakenteita ja toimintatapoja oppilasta parhaimmalla tavalla tukevaksi.

Hanketiimissä mukana olleita

maria

Mariia Kivelä
Hankekoordinaattori

inkeri

Inkeri Kylänpää
Hankekoordinaattori

anni

Anni Holmström
Hanketutkija

juha-pekka

Juha-Pekka Syrjälä
Järjestelmäasiantuntija