Me

Hankkeen takana häärii monialainen huipputiimi ammattilaisia. 

Niina-Kaisa

Niina-Kaisa Perälä
Projektipäällikkö

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja vastaan siitä, että hanke etenee tavoitteiden suuntaisesti. Toimin linkkinä kaikkein tärkeimpien yhteistyö-kumppaniemme eli kuntien ja hanketiimin välissä. Sidon langanpäitä yhteen, jotta kehittämistyön tulokset loppuviimeksi hyödyttäisivät jokaista hankealueella asuvaa esi- ja perusopetusikäistä lasta.

inkeri

Inkeri Kylänpää
Hankekoordinaattori

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Koordinoin Back2School-menetelmän pilotointia hankealueellamme osana valtakunnallista sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointia. Lisäksi vastaan KiinniKouluun-mallin kehittämisestä yhdessä tiimin kanssa. KouluKunnossa-läsnäolomallin kehittäminen ja jalkauttaminen osaksi oppilaiden arkea on myös tärkeässä roolissa työtäni.

maria

Mariia Kivelä
Hankekoordinaattori

044 374 3363

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Työtehtäviini hankkeessa kuuluu läsnäolomallin jalkauttaminen osaksi koulujen arjen rakenteita. Lisäksi tehtävänäni on pitää huoli siitä, että oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta toteutuu hankekunnissamme toivotulla tavalla sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa koulujen ja kuntien käyttöön.

kristiina

Kristiina Peltonen
Erityisopetuksen asiantuntija

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Tuon kolmiportaisen tuen asiantuntemusta tiimin käyttöön. Seuraavaksi lähden jalkauttamaan oppimisen tuen salkkuja, OTukSia, kouluihin. Kehitän jatkuvasti myös oppilaan ympärillä työskentelevän verkoston rakenteita ja toimintatapoja oppilasta parhaimmalla tavalla tukevaksi.

katja

Katja Brückner
Hanketyöntekijä

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Teen asiakastyötä oppilaiden, heidän perheiden ja verkostojen kanssa silloin kun oppilaalla on paljon poissaoloja koulusta. Pilotoin KiinniKouluun-työmallia, jonka toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon. Käytän työssäni myös Back2School – menetelmää.

juha-pekka

Juha-Pekka Syrjälä
Järjestelmäasiantuntija

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Olen mukana mahdollistamassa tiedolla johtamista rakentamalla rajapintoja ja keräämällä dataa eri järjestelmistä, joista kootaan visuaalinen näkymä oppilaiden läsnäolosta ja oppimisesta. Lisäksi hoidan kaikki hankkeen toteutukseen liittyvät IT-asiat ja -ongelmat.