KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

KouluKunnossa
Poissaolomalli

KouluKunnossa-poissaolomalli on kehitetty tietoon perustuen hyödyntäen kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, sekä hankealueen ammattilaisten asiantuntijuutta. 01.08.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä koulun henkilökunta on velvoitettu ennaltaehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti. Poissaolomalli ohjaa toimimaan yhteisten kansallisesti linjattujen käytänteiden mukaisesti.

Poissaolomallin rinnalla suositellaan käytettäväksi KouluKunnossa-läsnäolomallia. Hankkeessa on tuotettu myös tukimateriaaleja, joista on apua poissaolotilanteissa. Tukimateriaalit löydät tältä sivulta. Sivun lopussa on myös tilauskatalogi, jonka avulla voit tilata paperiset materiaalit.

POISSAOLOMALLI

Poissaolomalli esittelymuodossa

Tiedosto on vapaasti

 käytettävissä

 esimerkiksi koulun

 kehittämispäivillä

 tai vanhempainilloissa.

Juliste on tarkoitettu
esimerkiksi
opettajainhuoneen
seinälle ja siinä on
aukikirjattuna koko
poissaoloihin
puuttumisen malli.

Korttiin on tiivistetty
poissaolomallin pääkohdat.
Tämä kortti toimii hyvänä
muistilappuna esimerkiksi
opettajalle, kuraattorille tai
kouluvalmentajalle.

TUKIMATERIAALIT

Oppaan tarkoituksena on
helpottaa opettajan työtä
silloin, kun huoli oppilaan
poissaoloista herää.
Oppaaseen on koottu
opettajalle konkreettisia
työkaluja esimerkiksi
tilanteisiin, joissa
poissaoloasioissa ollaan
yhteydessä lapsen
huoltajiin.

Koulupoissaolot – tunnista ensimerkit, puutu varhain. 

Opas huoltajalle.

Oppaan tarkoituksena on
lisätä huoltajien tietoisuutta
koulupoissaoloilmiöistä.
Opas auttaa huoltajia
tunnistamaan poissaolojen
ensimerkkejä, antaa tietoa
siitä, miten toimia niiden
ilmaantuessa, sekä ohjaa
yhteistyöhön koulun ja
muiden auttavien tahojen
kanssa. Tätä opasta voi jakaa
esimerkiksi
vanhempainilloissa tai
muissa koulun tapahtumissa.

Oppaan tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta koulupoissaoloilmiöstä. Opas sisältää tietoa koulupoissaoloista ja auttaa nuoria tunnistamaan koulufiilikseen vaikuttavia tekijöitä sekä kannustaa hakemaan tukea tilanteeseen. Oppaan avulla voi käsitellä koulupoissaoloja nuoren kanssa.

Oppaan tarkoituksena on
tarjota työkaluja
kaikenikäisten lasten ja
nuorten
koulupoissaolotilanteiden
kartoittamiseen ja
taustasyiden selvittämiseen.
Kartoitusopas on tarkoitettu
lähtökohtaisesti opiskeluhuoltopalvelujen
ammattilaisten tai
mahdollisesti perheen kanssa
työskentelevän muun tahon
(esim. sosiaalipalveluiden)
käyttöön.

TILAUSKATALOGI

Tilauskatalogi sisältää lyhyen esittelyn KouluKunnossa-hankkeessa tuotetuista materiaaleista, sekä tilausohjeen painotuotteille. Tallentamalla pdf-lomakkeen voit valita materiaalien tilausmäärän ja tiedoston lopusta löydät sivun toimitus-ja laskutusosoitetta varten. Tilaus onnistuu helposti lähettämällä täytetty pdf-tiedosto suoraan Printworksille.

Katalogi sisältää
KouluKunnossa-hankkeen
materiaalien tilausohjeet.