KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Tietojohtaminen

Mistä tiedämme kuinka monella lapsella tai nuorella on ongelmallisia koulupoissaoloja? Mistä tiedämme kuinka monet oppilaat kamppailevat oppimiseen tai hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa?

 

Tiedolla johtaminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Jotta meillä olisi jatkossakin mahdollisuus tuottaa laadukkaita esi- ja perusopetuksen palveluita tarvitsemme paikkaansapitävää ja ajantasaista tietoa kouluun kiinnittymisestä, koululaisten hyvinvoinnista ja oppimisesta. Tätä tietoa on pystyttävä hyödyntämään yksilö-, luokka-, koulu-, kunta- ja aluetasolla.

 

Me uskomme, että TIETO on se avain jonka avulla pystymme tukemaan oppilaita ja kouluja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tietojohtamisen malli

KouluKunnossa -kehittämistyön tuloksena syntyy tietojohtamisen paneeli, joka tarjoaa työkaluja, opettajille, rehtoreille, sivistyspalveluiden hallinnolle sekä muille toimijoille haastavassa toimintaympäristössä toimimiseen. Tiedolla johtamisen tavoitteena on helpottaa eri ammattilaisten työtä ja tarjota selkänojaa pienten ja vähän isompien päätösten tekemiseen. Lisäksi kaikkein tärkeimpänä tavoitteena on löytää riittävän ajoissa ne lapset ja nuoret, jotka kaikkein eniten tarvitsevat varhaisen tuen palveluita.


KouluKunnossa -tietojohtamisen malli koostuu osoittavasta ja selittävästä tiedosta. Osoittavana tietona toimii oppilaiden läsnäoloprosentti. Se kertoo kuinka paljon meillä on hyvin kouluun kiinnittyneitä oppilaita, oppilaita joilla on riski ongelmallisille poissaoloille ja oppilaita jotka tarvitsevat tukea kouluun kiinnittymiseen. Selittävää tietoa saamme FUNA arvioinnista, jonka avulla arvioidaan vuosittain kaikkien 3.-9. luokkalaisten matemaattisia perustaitoja, lukusujuvuutta ja hyvinvointia. Tiiviinä osana tietojohtamisen mallia on myös KouluKunnossa -läsnäolomalli, jossa on tietoa ja konkreettisia keinoja koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja oppilaiden vahvaan tukemiseen. Lisäksi Otus -salkut, eli oppimisen tuen salkut, tarjoavat valmiita materiaaleja oppimisen tukemiseen.


Lisäksi kehitämme tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa tietojohtamisen prosesseja, jotta jatkossa tietojohtaminen on osa jokapäiväistä työtä myös sivistyspalveluissa.


Tarkempaa tietoa FUNA-mittauksista löydät osoitteesta https://oppimisanalytiikka.fi/ville/funa.

KouluKunnossa oppimisen ja
hyvinvoinnin seuranta