KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Oppilailla on oikeus säännölliseen koulunkäyntiin

Turvallinen kasvuympäristö ylläpitää koulunkäyntikykyä

Kodin ja koulun yhteistyö

Läsnäolon säännöllinen seuranta

Mikä on ongelmallinen poissaolo?

Tunnista poissaolojen ensimerkit koulussa

Poissaolojen kehittymisen jatkumo

Turvallinen luokkailmapiiri

Hyvinvoinnin edistäminen

Kouluun kiinnittyminen