Vahva tuki

On tarinoita, joissa pari kotona vietettyä päivää muuttuu viikoksi, kenties kuukaudeksi.  Palaverien välit tihenevät, mukaan tulee erilaisia ammattilaisia.

 

Haluamme kertoa tarinaa, jossa tarjottu tuki auttaa ja tilanne kääntyy parempaan suuntaan. Etsimme vastausta kysymykseen, miten luodaan palveluja, joihin riittää yksi yhteydenotto ja joiden jatkumo näyttää sujuvalta? Haluamme tarinan, jonka lopussa kerrotaan oppimisen ilosta, oman polun löytämisestä ja oppilaista hyvinvoivassa kouluyhteisössä.

 

Tässä osiossa pohdimme erilaisia, entistä sujuvampia tapoja tehdä monitoimijaista yhteistyötä. Tulemme levittämään alueelle koulupoissaolojen erityisasiantuntijuutta ja luomaan rakenteen, jonka avulla tuetaan nimenomaan niitä lapsia, jotka ovat vaarassa jäädä perusopetuksen ulottumattomiin. Tarkoituksenamme on myös pilotoida interventiomallia, joka on suunnattu nimenomaan tälle kohderyhmälle.

 

Jokainen oppilas on tärkeä! 

Materiaalit ja työkalut

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista