Tietoon perustuva päätöksenteko

Oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä päätöksiä tehdään arjessa joka ikinen päivä. Osa päätöksistä liittyy yksittäisen oppilaan tai koululuokan koulunkäyntiin, osa puolestaan koulu- ja kuntatason kehittämistyöhön. KouluKunnossa-hankkeen tavoite on, että kaikki nämä päätökset pohjautuvat jatkossa koulujen arjesta kertyvään ajantasaiseen tietoon. Tietoon perustuva päätöksenteko on niin oppilaiden ja perheiden kuin koulun ja kunnankin etu.

 

KouluKunnossa-hanke tarjoaa koulujen käyttöön työvälineen, jonka avulla on mahdollista seurata ja tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia ajantasaisesti lukukausittain. Seuranta mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon kuntien opetus- ja sivistystoimessa. 

FUNA-mittauksilla tietoa oppimisesta ja hyvinvoinnista

FUNA-mittauksilla tietoa oppimisesta ja hyvinvoinnista

Oppilaiden oppimista ja hyvinvointia seurataan KouluKunnossa-hankkeen kunnissa tutkimusperustaisilla FUNA-mittauksilla. FUNA on kehitetty oppilaiden matematiikan ja äidinkielen taitojen arvioimiseen sekä tuen tarpeiden tunnistamiseen. Uutena osa-alueena mittauksiin on lisätty oppilaiden hyvinvointi. FUNA-arviointi auttaa opettajaa tukemaan oppilaita heidän oppimisen ja hyvinvoinnin haasteissaan sekä tarjoaa konkreettisia toimintaohjeita yksilöllisiin tuen tarpeisiin. FUNA-mittaukset on suunnattu 3.–9.-luokkalaisille oppilaille.

 

Tarkempaa tietoa FUNA-mittauksista löydät osoitteesta https://oppimisanalytiikka.fi/funa.

 

KouluKunnossa-hanke tarjoaa kaikille hankekunnille mahdollisuuden toteuttaa FUNA-mittauksia 3.–9.-luokkalaisille oppilaille lukukauden 2021–2022 aikana. Tavoitteena on, että FUNA-mittauksista tulee säännöllinen osa koulujen arkea myös tulevina lukuvuosina.

 

FUNA-mittauksista saatavaa tietoa voidaan kouluissa hyödyntää opettajien työ tukena sekä osana yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää työtä. Säännöllisesti kertyvä tieto mahdollistaa myös oppimisessa ja hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten seuraamisen. Kuntien opetus- ja sivistystoimessa tietoa voidaan hyödyntää osana tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

 

Teemme FUNA-mittauksissa tiivistä yhteistyötä FUNA-työryhmän, Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen ja Konsti-hankkeen kanssa.

 

Kysyttävää FUNA-arvioinneista? Työryhmä vastaa mielellään kysymyksiin omassa Facebook-ryhmässään, joka löytyy nimellä FUNA-assessment.

KouluKunnossa oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta