KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Tidigt ingripande

Det finns berättelser om hur en jobbig morgon blivit två. Tisdagen följer med, liksom många andra dagar. Läraren kontaktar föräldrarna och bekymrar sig över den ökande frånvaron. Vi är intresserade av hur berättelsen fortsätter.

 

Vi vill skapa en berättelse där vi, så snart de första tecknen visar sig, kan sträcka ut en hand som eleven kan ta tag i och bli hjälpt av. Vi vet att tiden går långsamt för den som väntar. Vi vill ha en berättelse som slutar med att eleven finner studieglädjen och hittar sin egen väg, och där eleverna tillhör en välmående skolgemenskap.

 

I denna del av projektet funderar vi på fungerande och enhetliga sätt att bokföra, följa upp och reagera på skolfrånvaro. Dessutom vill vi förse detta fält med konkreta verktyg för att ingripa i skolfrånvaron och föra den på tal, samt utreda dess bakomliggande orsaker. Vi strävar också efter att förtydliga olika aktörers roller som en del av det övergripande stödet för eleverna.

 

Varje elev är betydelsefull!

Materiaalit ja työkalut

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista