KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Intensifierade stödtjänster

Det finns berättelser om hur ett par dagar hemma blir veckor, kanske månader. Mötena blir flera, olika yrkesgrupper kopplas in.

 

Vi vill skapa en berättelse där det stöd som erbjuds faktiskt hjälper och där situationen förändras i positiv riktning. Vi söker ett svar på frågan om hur vi kan skapa tjänster där det räcker att ta kontakt en gång och där man sedan kan komma vidare på ett smidigt sätt. Vi vill ha en berättelse som slutar med att eleven finner studieglädjen och hittar sin egen väg, och där eleverna tillhör en välmående skolgemenskap.

 

I denna del av projektet funderar vi på olika metoder för att på ett smidigare sätt än tidigare utveckla det tvärprofessionella samarbetet. Vi kommer att sprida särskild sakkunskap om skolfrånvaro och skapa en modell som vi kan använda för att stödja just de barn som riskerar att gå miste om sin grundutbildning. Vi har också som mål att genomföra ett pilotprojekt för en interventionsmodell som riktar sig till just denna målgrupp.

 

Varje elev är betydelsefull!

Materiaalit ja työkalut

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista

Esite.pdf

Lyhyt kuvaus dokumentista