KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Trygga vuxna som är aktivt närvarande i skolmiljön

Källor

SkolSkick tillsammans

Observera, fråga, stanna upp

Möt eleven och prata med hen

Diskutera skolfrånvaron med vårdnadshavaren

Utnyttja andras kompetens – konsultera dem

Handlingsplan

Barnskyddsanmälan är en del av omvårdnaden

Olika typer av skolfrånvaro