KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Eleverna har rätt till regelbunden skolgång

En trygg uppväxtmiljö stödjer barnets skolgångsfärdigheter

Samarbetet mellan hemmet och skolan

Regelbunden uppföljning av närvaro

Vad handlar problematisk skolfrånvaro om?

Så här känner du i skolan igen de initiala tecknen på skolfrånvaro

Ökande skolfrånvaro följer ett kontinuum

En trygg klassanda

Att främja välbefinnandet

Koppling till skolan