Mitä tehdään?

KouluKunnossa-hankkeen perusajatus on, että vain tutkitun tiedon avulla pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä oppilaiden hyvinvoinnin oppimisen edistämiseksi. Tieto antaa eri toimijoille mahdollisuuden arvioida, miten tarjoamamme palvelut, tuki ja erilaiset toimenpiteet tosiasiallisesti vaikuttavat oppilaiden arkeen. Haluamme rakentaa mallin, jossa tieto ja arki ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään tarjoten mahdollisuuden jatkuvasti parantaa palveluita.

KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Hankkeen osa-alueet ja porrasmalli

Haluamme lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia rakentamalla tietoon perustuvia toimintamalleja ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen ja vahvoihin tukipalveluihin. Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä olemassa olevaa kokemus- ja tutkimustietoa sekä tietenkin sitä tietoa, jota saamme oman alueemme oppilaiden hyvinvoinnista ja osaamisesta.

KK_PORTAAT-20

Tiedämme, että koulupoissaolot alkavat tyypillisesti kasaantua tietyn kaavan mukaisesti. Koulupoissaolot kertovat hyvin konkreettisesti lapsen hyvinvoinnin ja/tai oppimisen heikentymisestä. Olemme hankkeessa jakaneet alatyöryhmät tämän prosessin eri vaiheisiin kehittämään niitä tekoja, joita voimme tehdä turvataksemme jokaisen oppilaan koulunkäyntiä.

Ennaltaehkäisevä työryhmä miettii, miten tuemme lasten emotionaalista, kognitiivista ja toiminnallista kouluun kiinnittymistä.

Varhaisen puuttumisen työryhmä työstää yhtenäisiä tapoja kouluihin ja yhteistyöhön kotien kanssa koulupoissaolojen kirjaamiseen, seuraamiseen ja niihin reagointiin.

 

Vahva tuki -työryhmän tavoitteena on kehittää monitoimijaista yhteistyötä koulupoissaolojen juurisyiden arvioinnissa ja tuen järjestämisessä.

Ennaltaehkäisevä työryhmä miettii miten tuemme lasten emotionaalista, kognitiivista ja toiminnallista kouluun kiinnittymistä.

Varhaisen puuttumisen työryhmä työstää yhtenäisiä tapoja kouluihin ja yhteistyöhön kotien kanssa koulupoissaolojen kirjaamiseen, seuraamiseen ja niihin reagointiin.

Vahva tuki -työryhmän tavoitteena on kehittää monitoimijaista yhteistyötä koulupoissaolojen juurisyiden arvioinnissa ja tuen järjestämisessä.

Materiaalit

Esite.pdf

KouluKunnossa-hankkeen esite

Esitys.pdf

KouluKunnossa-hankkeen esittelydiat

Logot.zip

KouluKunnossa-hankkeen logot