KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Ylläpidä yhteyttä poissaolevaan oppilaaseen

Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Vastuuhenkilö oppilaan asioissa

Yksilölliset ratkaisut kouluun paluun tukemiseksi

Opetusjärjestelyt oppilaan tukena

Vuosiluokkiin sitomaton opetus poissaolotilanteissa

Poissaolojen kehittymisen jatkumo

Lähteet

Matkalla hyvään verkostopalaveriin