KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Poissaolomalli

KouluKunnossa Poissaolomalli KouluKunnossa-poissaolomalli on kehitetty tietoon perustuen hyödyntäen kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, sekä hankealueen ammattilaisten asiantuntijuutta. 01.08.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä koulun henkilökunta on velvoitettu ennaltaehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti. Poissaolomalli ohjaa toimimaan yhteisten kansallisesti linjattujen käytänteiden mukaisesti. Poissaolomallin rinnalla suositellaan käytettäväksi KouluKunnossa-läsnäolomallia. Hankkeessa on tuotettu myös tukimateriaaleja, joista on apua poissaolotilanteissa. Tukimateriaalit löydät tältä… Jatka lukemista Poissaolomalli

KouluKunnossa Läsnäolomalli

KouluKunnossa Läsnäolomalli KouluKunnossa-läsnäolomalli on koulun henkilökunnalle, muille toimijoille sekä huoltajille suunnattu materiaali. Läsnäolomalli sisältää konkreettisia toimintaohjeita poissaolojen ennaltaehkäisemiseen sekä tilanteisiin, joissa oppilaalla on poissaoloja. On tärkeää, että kunnissa ja kouluissa on yhteisesti sovitut käytänteet milloin ja miten koulupoissaoloihin reagoidaan. Materiaali täydentää koulussa käytössä olevaa poissaolomallia.   KouluKunnossa-läsnäolomalli on kehitetty tietoon perustuen, ja se koostuu kolmesta… Jatka lukemista KouluKunnossa Läsnäolomalli

Tietoon perustuva päätöksenteko

Tietojohtaminen Mistä tiedämme kuinka monella lapsella tai nuorella on ongelmallisia koulupoissaoloja? Mistä tiedämme kuinka monet oppilaat kamppailevat oppimiseen tai hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa?   Tiedolla johtaminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Jotta meillä olisi jatkossakin mahdollisuus tuottaa laadukkaita esi- ja perusopetuksen palveluita tarvitsemme paikkaansapitävää ja ajantasaista tietoa kouluun kiinnittymisestä, koululaisten hyvinvoinnista ja oppimisesta.… Jatka lukemista Tietoon perustuva päätöksenteko

Varhainen puuttuminen

Varhainen puuttuminen On tarinoita, joissa yksi maanantai muuttuu kahdeksi, mukaan liittyy tiistai ja monta muuta päivää. Opettaja ottaa kotiin yhteyttä ja on huolissaan kasvavista poissaoloista. Meitä kiinnostaa, miten tarina jatkuu.   Haluamme kertoa tarinaa, jossa ensimmäisten merkkien ilmettyä osaamme ojentaa käden, johon tarttua ja joka osaa auttaa. Tiedämme, että odottavan aika on pitkä. Haluamme tarinan,… Jatka lukemista Varhainen puuttuminen

Uutiset

Uutiset – Missä mennään? Missä mennään? Tänne kokoamme viimeisimmät ja ajankohtaisimmat asiat hankkeesta. Kaikkea materiaalia saa vapaasti käyttää ja jakaa eteenpäin. Ajankohtaiset Joulukuu 2023 News Lähde mukaan matkalle ja seuraa meitä some-kanavissa Idealaari Täytä lomake ja tuo esiin omat ajatuksesi ja ideasi liittyen aiheeseen. Yhdessä ideat oikeasti toteutuvat! ”Suosittujen tubettajien haastattelu/ keskustelupaneeli nuoria askarruttavista teemoista,… Jatka lukemista Uutiset

Osa-alueet

Mitä tehdään

Hankekokonaisuus KouluKunnossa-kehittämistyö koostuu useammasta hankkeesta, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin. Hyödynnämme alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistämme käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa. Vahvistamme oppilaiden kouluun kiinnittymistä tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja sekä toimintamalleja koulujen… Jatka lukemista Mitä tehdään

Etusivu

100 VUOTTA enemmän opetusta KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä.   Jokainen oppilas on tärkeä! KouluKunnossa Läsnäolomalli ENNALTAEHKÄISY VARHAINEN PUUTTUMINEN VAHVA TUKI KouluKunnossa-läsnäolomalli on opettajien ja muiden koulussa työskentelevien ammattilaistenkäyttöön suunniteltu materiaali, joka auttaa ennaltaehkäisemään poissaolojasekä toimimaan tilanteissa, joissa oppilaalla on poissaoloja. KURKKAA LISÄÄ… Jatka lukemista Etusivu