Back2School

Koulupoissaolot ovat monimutkainen ilmiö, jonka taustalla on paljon erilaisia syitä. Suomessa ei ole juurikaan käytössä koulupoissaoloihin keskittyviä menetelmiä, vaikka poissaoloihin liittyvät ongelmat ovat laajasti tunnistettu.

 

 

Back2School –ohjelma on Tanskassa, Århusin yliopistossa kehitetty koulupoissaoloja vähentävä interventio, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Back2School –ohjelman käytöstä on saatu Tanskassa lupaavia tuloksia. Back2Schoolin läpikäyneet oppilaat ovat intervention aikana ja sen päätyttyä sitoutuneet koulunkäyntiin aiempaa paremmin.

BACK2SCHOOL

Back2School –ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Sitä voi toteuttaa ohjelman käyttöön koulutettu ammattilainen. Back2School on manuaalipohjainen ja strukturoitu ohjelma, mutta sisältöä räätälöidään yksilöllisesti poissaolojen taustasyiden mukaisesti. Menetelmä sisältää seuraavat asiat.

Alkukartoitus
kyselyt,
strukturoitu
esihaastattelu ja
haastattelu
psykiatrisista
oireista

11
tapaamista lapsen
ja huoltajien
kanssa (lapsi ei
osallistu kaikkiin
tapaamisiin)

3
koulutapaamista

3kk
intervention
päättymisestä
seurantatapaaminen
perheelle sekä koulutapaaminen

Kotitehtävät
tapaamisten välillä

Ohjelma alkaa hyvin laajalla alkukartoituksella, jossa selvitetään poissaolojen taustalla vaikuttavia syitä. Interventio alkaa kaikilla samanlaisena, jonka jälkeen valitaan, painotetaanko interventiossa ahdistus-, masennus- vai käytösoireiden hoitoa. Ohjelmassa asetetaan lapsen ja vanhempien kanssa SMART-tavoitteet, joista yhden on oltava lapsen koulunkäynnin lisääminen. Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulun sekä mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Pilotti

Back2School –ohjelmaa pilotoidaan hankealueellamme suomeksi sekä ruotsiksi 2021-2023. Back2School –pilotti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointia. Menetelmän vaikuttavuutta tutkii Åbo Akademi.

Materiaalit

Esite tulossa

Back2School esite

Esite tulossa

KouluKunnossa oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta

Yhteistyö

back2school_logo
aboakademi-logo_black
koulukunnossa-pieni
koulukunnossa-pieni
back2school_logo
aboakademi-logo_black
cebu
opetus-ja-kulttuuriministerio